Εξειδικευμένα Τμήματα

Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (Business Development) της ΚΑΥΚΑΣ, αποτελείται από τα εξειδικευμένα τμήματα: B2B πωλήσεων, B2B presales, Υποστήριξης Έργων και τη Μονάδα Κατασκευής Ηλεκτρικών πινάκων. Τα παραπάνω τμήματα απασχολούν μηχανικούς/τεχνικούς με σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού.
 
Στα παραπάνω, προστίθεται το τμήμα Φωτισμού, το οποίο δημιουργήθηκε με άξονα την παροχή επαγγελματικών μελετών φωτισμού σε έργα.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Marketing, μέσω του product management και των marketing services, αποτυπώνει τη συνολική προσπάθεια της εταιρείας μας για συνεχή διερεύνηση και ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του πελατολογίου της ΚΑΥΚΑΣ.