Προμηθευτές

Στρατηγική επιλογή της ΚΑΥΚΑΣ, είναι να συνεργάζεται με αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους και επώνυμες εγχώριες βιομηχανίες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού.

Οι προμηθευτές μας αξιολογούνται με κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων τους, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η συνεπής, ειλικρινής και αποδοτική συνεργασία, η οποία μεταφράζεται σε όφελος για τους πελάτες μας.