ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού_Ιωάννινα
Κωδικός Θέσης: ΣπΙν1116

Εταιρικό Προφίλ 
Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού με δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και δύο υπερσύγχρονες μονάδες κατασκευής πινάκων. Είμαστε η εταιρεία που παίρνει διακρίσεις και βραβεία τα τελευταία χρόνια όπως Great Place to Work, True Leaders, Business IT Excellence Awards, EFQM-ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ. Είμαστε οι εταιρεία με μεγάλους συνεργάτες παγκοσμίου φήμης στο χώρο της Ηλεκτρολογίας. Είμαστε ο αδιαμφισβήτητος προμηθευτής εξοπλισμού σε όλες τις αγορές

Ποια είναι Η ομάδα μας:
Η ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώπους με κέφι, όρεξη, πάθος να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό σε καθημερινή βάση. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός μας είναι από τα βασικά μας χαρακτηριστικά που όμως συνυπάρχουν με τον φιλικό κλίμα και τα χαμόγελα που συναντούμε καθημερινά στην εταιρεία μας.
Αναζητούμε:

Σύμβουλο Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού
O /H Σύμβουλος Πώλησης, θα έχετε την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και της υποστήριξης τους μετά την πώληση. Η συνεχής βελτίωση των γνώσεων αποτελεσματικών τεχνικών πώλησης, προϊόντων, λειτουργιών, διαδικασιών και τιμολογιακής – εμπορικής πολιτικής της εταιρείας προτεραιότητες του εργασιακού, εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.

Εάν έχεις…
  • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας,
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας 
  • Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
  • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
  • Ηλικία 22-35 και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση

….τότε περιμένουμε το βιογραφικό σου σημείωμα να σε γνωρίσουμε από κοντά!

Προσωπικά Στοιχεία

Σπουδές

Ειδικότητα

Ξένες Γλώσσες - Ικανότητες Η/Υ

Οικογενειακή Κατάσταση

Προϋπηρεσία

Υποχρεωτικά πεδία

Αποστολή