ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ KRGR