ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ KRGR