ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΣ KRGR