ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΡΟΔΟΣ KRGR