Ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering)
Περισσότερες πληροφορίες

ΔΕΔΔΗΕ
Σ.Ε.Φ