ΚΑΥΚΑΣ - Επένδυση στο φωςΠρόγραμμα «€πένδυση στο Φως»
Το πρόγραμμα «€πένδυση στο Φως» της ΚΑΥΚΑΣ, είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία, αλυσίδες καταστημάτων, βιομηχανίες, ιδιοκτήτες κτηρίων γραφείων και επιχειρήσεις, να αναβαθμίσουν ενεργειακά την εγκατάστασή τους, σε θέματα φωτισμού, με μηδενικό κεφάλαιο. Μέσω του προγράμματος «€πένδυση στο Φως», δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του ενεργοβόρου εξοπλισμού μίας επιχείρησης, με σκοπό τη βελτίωσή του. Η υλοποίηση γίνεται με προσθήκες νέων υλικών στον τομέα του φωτισμού, χωρίς να απαιτείται κατά την εφαρμογή η καταβολή κεφαλαίου. 

Διαδικασία «€πένδυση στο Φως»

 • Ανάλυση των δεδομένων της υπάρχουσας εγκατάστασης 
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των αναγκών 
 • Καταγραφή των σημείων προς βελτίωση 
 • Οριοθέτηση προτεραιοτήτων 
 • Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης 
 • Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα €πένδυση στο Φως, με αριθμό μηνιαίων δόσεων βάσει του χρόνου απόσβεσης 
 • Αναβάθμιση φωτισμού με την εφαρμογή πιστοποιημένων προϊόντων

Οφέλη του προγράμματος «€πένδυση στο Φως»
Η μείωση του κόστους ενέργειας, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρησης. Η εξοικονόμηση ενέργειας βοηθάει στην απόσβεση του κεφαλαίου επένδυσης και ταυτόχρονα παρέχεται μία ποιοτικά ενεργειακή αναβάθμιση στην εγκατάσταση, καθώς αυξάνονται τα κέρδη της επιχείρησης. 

Για την επιχείρηση
 • Πραγματοποίηση επένδυσης με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο 
 • Ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού 
 • Χρησιμοποίηση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης φωτισμού 
 • Δημιουργία επιχειρηματικού προφίλ, φιλικού προς το περιβάλλον το οποίο ευνοεί την προσέλκυση 
 • του αγοραστικού κοινού και πληροί τις ευρωπαϊκές οδηγίες 
 • Διασφάλιση της συνέχειας της απόδοσης της επένδυσης και μετά την πλήρη απόσβεσή της

Για την κοινωνία
 • Προστασία του περιβάλλοντος 
 • Μείωση των εκπομπών CO2 
 • Βελτίωση ενεργειακού αποτυπώματος 
 • Εξοικονόμηση ενέργειας

Γιατί αναβάθμιση φωτισμού LED;
Η αναβάθμιση φωτισμού είναι μία τεχνικά απαιτητική διαδικασία, η οποία όμως παρέχει πολλαπλά οφέλη με μεγάλο αντίκτυπο. Η σημερινή προηγμένη τεχνολογία LED, είναι ενεργειακά πιο αποδοτική και δημιουργεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η ωφέλιμη ζωή και η εγγύηση αυτών των συστημάτων είναι μεγαλύτερη από τα συμβατικά συστήματα φωτισμού, τουλάχιστον 5 έως 7 χρόνια, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση στα κόστη συντήρησης και την εξάλειψη της ανάγκης αντικατάστασης νέων λαμπτήρων και φωτιστικών. Βασικός στόχος του προγράμματος «€πένδυση στο Φως», είναι η ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης, η οποία παρέχει υψηλότερη απόδοση φωτεινότητας, καλύτερη κατανομή του φωτισμού και ομοιομορφία σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης.

Οφέλη φωτισμού LED
 • Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 80% 
 • Έως και 30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες 
 • Μείωση κόστους συντήρησης 
 • Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης 
 • Χαμηλός δείκτης θάμβωσης 
 • Δραστική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εγκατάστασης 
 • Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα 
 • Αυξημένες δυνατότητες στη χρήση dimming, φωτισμού ασφαλείας, αισθητήρων κίνησης, παρουσίας και φωτός 
 • Φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
 • Εύκολα ανακυκλώσιμο 
 • Εκπέμπει έως και 90% λιγότερη θερμοκρασία και 0% υπεριώδη ακτινοβολία 
 • Εφαρμόζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο 
 • Διαθέτει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων (θερμοκρασία χρώματος Kelvin)

Γιατί ΚΑΥΚΑΣ;
Η εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ με 40 χρόνια παρουσία, τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα φωτισμού, ενεργειακών λύσεων και τεχνολογίας, αποτελεί εγγυημένη και αξιόπιστη επιλογή για κάθε επιχείρηση. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας LED στην αγορά, η ΚΑΥΚΑΣ παρέχει την πρόταση και μελέτη επανασχεδιασμού του φωτισμού της εκάστοτε εγκατάστασης, ενσωματώνοντας προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η ΚΑΥΚΑΣ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της προστιθέμενη αξία μέσα από καινοτόμες λύσεις, από τη μελέτη και την εκπόνηση του κάθε έργου ενεργειακής αναβάθμισης, μέχρι την υποστήριξη και μετά το πέρας της ολοκλήρωσής του.

Τμήμα Φωτισμού
Το τμήμα Φωτισμού της ΚΑΥΚΑΣ, συγκροτήθηκε με σκοπό την παροχή και υλοποίηση μελετών φωτισμού με βασικό άξονα την αισθητική αρτιότητα, τη λειτουργικότητα, την ευκολία στην εγκατάσταση, τη χρήση και συντήρηση, καθώς και τον έλεγχο του ενεργειακού αποτυπώματος της κάθε εγκατάστασης.

Τμήμα Ενεργειακών Λύσεων & Βιομηχανίας
Το τμήμα Ενεργειακών Λύσεων & Βιομηχανίας, προσφέρει προϊόντα, εφαρμογές, ολοκληρωμένα συστήματα και αξιόπιστες λύσεις στους τομείς κτηριακού αυτοματισμού, παραγωγής ενέργειας και βιομηχανίας, επιδιώκοντας την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πώς γίνεται η εξοικονόμηση με το πρόγραμμα «€πένδυση στο Φως»;
Οι μηνιαίες δόσεις καθορίζονται, βάσει του κόστους και του χρόνου απόσβεσης της αναβάθμισης φωτισμού της εγκατάστασής σας. Με το τέλος του προγράμματος, επωφελείστε από τα πλεονεκτήματα του ανανεωμένου φωτισμού, χωρίς να έχετε περαιτέρω υποχρεώσεις πληρωμής.

Πώς υπολογίζεται το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος πριν και μετά την πρόταση αναβάθμισης του φωτισμού;
Πραγματοποιείται μία τεχνική μελέτη αξιολόγησης κατά την οποία συνυπολογίζονται παράγοντες όπως: οι τεχνικές προδιαγραφές των ήδη υπαρχόντων λαμπτήρων, οι ώρες λειτουργίας τους, η έκταση της εγκατάστασης καθώς και η προβλεπόμενη έκταση που θα εφαρμοσθεί η αναβάθμιση του φωτισμού. Όλα τα παραπάνω, μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε την υπάρχουσα κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και την κατανάλωση μετά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.

Τί περιλαμβάνει η αντικατάσταση λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων;
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αντικαθίστανται οι ήδη υπάρχουσες λάμπες με τις σωστές λάμπες LED. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, θεωρείται οικονομικά αποδοτικότερη, η αντικατάσταση ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Επίσης εάν η υποδοχή του φωτιστικού σώματος δεν είναι συμβατή με LED, τότε όλο το φωτιστικό σώμα πρέπει να αντικατασταθεί.

Ποιές είναι οι χώρες προέλευσης των προϊόντων που χρησιμοποιούνται;
Η ΚΑΥΚΑΣ συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με επώνυμους και αναγνωρισμένους,παγκοσμίως, κατασκευαστές, προσφέροντας εγγυημένη υψηλή ποιότητα προϊόντων για την εκάστοτε εγκατάσταση.

Δίνεται εγγύηση σε όλα τα προϊόντα;
Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται με έως και 7 χρόνια εγγύηση.

Περιλαμβάνεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «€πένδυση στο Φως» το κόστος τεχνικής αξιολόγησης και μελέτης;
Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την τεχνική αξιολόγηση και μελέτη της εγκατάστασης.

Μετά από πόσο διάστημα, ανταποκρίνεται η ΚΑΥΚΑΣ στο αίτημα ένταξης του προγράμματος «€πένδυση στο Φως»;

Μέσα σε διάστημα 10 ημερών, από την ημερομηνία της αίτησης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «€πένδυση στο Φως», έχετε ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΑΥΚΑΣ.

Υπάρχει πιθανότητα απόρριψης της αίτησης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «€πένδυση στο Φως»;
Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται προς έγκριση. Σε περίπτωση απόρριψης μπορείτε εναλλακτικά, να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση φωτισμού της εγκατάστασής σας, αποπληρώνοντας το σύνολο του κόστους αντικατάστασης των λαμπτήρων/ φωτιστικών σωμάτων πριν την εφαρμογή.

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ του προγράμματος «€πένδυση στο Φως» με την αγορά μεμονωμένων λαμπτήρων LED;
Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «€πένδυση στο Φως» μπορείτε να προβείτε στην αναβάθμιση του φωτισμού σε LED της εγκατάστασής σας, μέσω της εξοικονόμησης που προκύπτει από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο και η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά σε δόσεις, εν αντιθέσει με την αγορά μεμονωμένων λαμπτήρων, όπου προκαταβάλλεται το συνολικό κόστος των λαμπτήρων του εκάστοτε έργου.

Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «€πένδυση στο Φως» μπορώ να αναβαθμίσω το φωτισμό σε LED, της εγκατάστασής μου με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο;
Με το «€πένδυση στο Φως», δεν καταβάλετε αρχικό κεφάλαιο και με τη λήξη του προγράμματος δεν έχετε περαιτέρω υποχρεώσεις πληρωμής.

Ο προμηθευτής μας
Συνεργαζόμαστε με την PHILIPS, κορυφαίος παγκοσμίως, προμηθευτής φωτισμού τεχνολογίας LED, παρέχοντας ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμος Μαραθώνα
Δήμος Κω
Δήμος Ηρακλείου
Δήμος Ρεθύμνου
Κόμβος Αεροδρομίου Χανίων
Κόμβος Αεροδρομίου Ηρακλείου
Δήμος Μαλεβιζίου
Δήμος Θεσσαλονίκης
Δήμος Πάτρας
Δήμος Παύλου Μελά
Δήμος Παλαμά
Ενετικά Τείχη Λευκωσίας
Σπήλαιο Παιανίας
ΕΛΚΕΘΕ Ενυδρείο Κρήτης

ΓΡΑΦΕΙΑ
Ελαίς – Unilever Hellas
Unipharma
Interamerican
Nestle
Rokas Renewable
Titan Maritime
Μινέρβα
Elval
Κονκάτ
Generali
Specifar
Αμερικάνικη Πρεσβεία
Stavropoulos G. AEBE
Motor Oil

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Divani Caravel
Divani Apollon Palace
Aegean View Hotel Kos
Rhodes Palace Hotel
Grand Hotel
Grecotel
Atlantica Hotel Rhodes
Atlantica Akti Zeus Irakleio
Hilton Athens
Δελφίνια Κέρκυρα
Grand Resort

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ
FRIESLAND CAMPINA HELLAS
PFS Παπαγεωργίου Food Services ΑΕΒΕ
Ηπειρώτικη Βιομηχανία Εμφιαλώσεως Βίκος
Parametros Cold Stores
Makios Logistics
Έξτρα Φρούτα Α.Ε.
Foodlink Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Intersport Athletics
Calafatas SA
Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Duty Free
Κωνσταντινίδης
Bazaar
Folli Follie

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Aegean Omiros College

ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΑΒ Βασιλόπουλος
Ξενοδοχείο President

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πρατήριο ELIN
Πρατήριο Shell
AVIS Service