Λύσεις στον οδοφωτισμό

Ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση αστικών δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Η εφαρμογή της ολοένα εξελισσόμενης τεχνολογίας LED στον αστικό φωτισμό, αλλάζει συνεχώς και ριζικά τα δεδομένα σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές φωτισμού. Η κατάλληλη επιλογή και η σωστή εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και τεχνικών σε δρόμους και δημόσιους υπαίθριους χώρους της πόλης,  με βάση τα διεθνή πρότυπα και την εφαρμοσμένη εμπειρία, μπορούν να ικανοποιήσουν αποτελεσματικά  τις  μακροπρόθεσμες ανάγκες για εξοικονόμηση ενέργειας και να οδηγήσουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την αναβάθμιση της ποιότητας  του αστικού περιβάλλοντος (μείωση  φωτορύπανσης, αύξηση οπτικής άνεσης και ασφάλειας ).  Παράλληλα μπορούν να επιφέρουν επιπλέον οφέλη, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες συντήρησης και  μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες διαχείρισης και βελτιστοποίησης των εγκατεστημένων συστημάτων.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Η ΚΑΥΚΑΣ μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση προς τις  νέες σύγχρονες τεχνολογίες και τις τεχνικές  αστικού φωτισμού.  Η εξειδικευμένη ομάδα φωτισμού με πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων φωτισμού δρόμων και υπαίθριων χώρων παρέχει μέσα από μια επιλεγμένη γκάμα αξιόπιστων κατασκευαστών,  δοκιμασμένες  προιοντικές λύσεις σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες υπηρεσίες  μελέτης των τεχνικών και οικονομικών  παραμέτρων της  αποτελεσματικής  εφαρμογής  τους  στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου.

  • Αξιολογούμε όλα τα νέα προϊόντα της τεχνολογίας LED, σε ότι αφορά την αξιοπιστία και τη σχέση κόστους - απόδοσης, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή ροή πληροφόρησης για  τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας από τα εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ  δίκτυο προμηθευτών μας.
  • Αξιοποιούμε τη συσσωρευμένη γνώση κι εμπειρία μας στον αστικό φωτισμό, έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης και τεχνολογικής καινοτομίας.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η ΚΑΥΚΑΣ έχει συμμετάσχει ήδη ενεργά, με υπηρεσίες και προϊόντα τεχνολογίας LED σε αρκετά έργα αναβάθμισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Έχουμε πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε περισσότερα από 1.000 φωτιστικά σημεία πανελλαδικά σε δρόμους και υπαίθριους χώρους  αστικών περιοχών,  συμμετέχοντας με την εξειδικευμένη ομάδα μας αλλά και τους  συνεργάτες μας τόσο στην φάση του σχεδιασμού όσο και αυτή της υλοποίησης των έργων.

Τα έργα αυτά αφορούν είτε στον επανασχεδιασμό του φωτισμού σε δρόμους και υπαίθριους χώρους είτε στην αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών συστημάτων λαμπτήρων τεχνολογίας εκκένωσης 80W, 125W, 150W και 250W με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED. Στις νέες αναβαθμισμένες  εγκαταστάσεις επιτυγχάνεται εξοικονόμηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης μεγαλύτερη από 50%, υπερκαλύπτοντας τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις του πρότυπου φωτισμού δρόμων ΕΛΟΤ EN 13201. Σε πολλές εφαρμογές επιτυγχάνουμε επιπλέον όφελος τουλάχιστον 30%, εγκαθιστώντας φωτιστικά τεχνολογίας LED με ενσωματωμένη την δυνατότητα ρύθμισης (dimming)  και προγραμματισμού της λειτουργίας τους σε διάφορες στάθμες φωτισμού  χωρίς την ανάγκη επιπλέον  υποδομών  (καλωδιώσεις κλπ).

Εκτός από τη μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στα έργα μας, σημαντική είναι η εγγύηση της αξιόπιστης λειτουργίας των φωτιστικών, μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας της ομαλής λειτουργίας τους, τα οποία περιλαμβάνουν προστασία από υπερτάσεις, αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας, σταθεροποίηση της φωτεινής απόδοσης  κ.α.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (CASE STUDY) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ


Στα πλαίσια της διαμόρφωσης προτάσεων για την υλοποίηση έργων ενεργειακής και ποιοτικής αναβάθμισης του φωτισμού σε διάφορους δρόμους της Κω, σε συνεργασία με τους εγκαταστάτες – αναδόχους, πραγματοποιήσαμε καταγραφή των υφιστάμενων συνθηκών, και προχωρήσαμε στη διεξαγωγή δοκιμαστικών μελετών προσομοίωσης με φωτιστικά συστήματα τεχνολογίας SSL( LED ) διαφόρων επώνυμων κατασκευαστών. Μετά από συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων επιλέξαμε τα φωτιστικά τεχνολογίας SSL (LED ) της σειράς CLEARWAY της PHILIPS, ως την βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση για τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η επιλογή αυτή υπερκάλυπτε τις φωτομετρικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις των προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, και παράλληλα εξασφάλιζε τα υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας, κρατώντας το κόστος κτίσης εντός των πλαισίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές και υλοποιήθηκαν, ικανοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το σχεδιασμό και τις προσδοκίες της τεχνικής υπηρεσίας αλλά και τις ανάγκες των εγκαταστατών- συνεργατών μας. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών συστημάτων των βλαβερών, ενεργοβόρων και αποσυρμένων από την κυκλοφορία λαμπτήρων υδραργύρου, με τα προτεινόμενα φωτιστικά συστήματα τεχνολογίας SSL (LED ), προσέφερε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη του 50% για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού αλλά και αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ενδεικτικά έργα προμήθειας ή και εγκατάστασης εξοπλισμού φωτισμού αστικών υπαίθριων χώρων & δρόμων της Εταιρίας μας.

1. Περιφέρεια Κρήτης /Δήμος Χανίων- Αυτοκινητόδρομοι
2. Περιφέρεια Κρήτης /Δήμος Ηρακλείου- Αυτοκινητόδρομοι
3. Δήμος Ρεθύμνης- Πεζόδρομοι, Τοπικές Οδοί
4. Δήμος Αθηναίων- Τοπικές Οδοί
5. Δήμος Θεσσαλονίκης- Πλατεία, Πεζόδρομοι, Τοπικοί οδοί
6. Δήμος Πατρέων- Τοπικές Οδοί
7. Δήμος Βόλου- Τοπικές Οδοί
8. Δήμος Ηρακλείου Κρήτης- Τοπικές Οδοί
9. Δήμος Μαραθώνος- Τοπικές Οδοί
10. Δήμος Μαλεβιζίου- Τοπικές Οδοί
11. Δήμος Κω - Τοπικές Οδοί
12. Δήμος Ελευσίνας- Τοπικές Οδοί
13. Δήμος Ιλίου- Τοπικές Οδοί
14. Δήμος Γλυφάδας- Πλατεία, Πεζόδρομοι
15. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου- Υπαίθριοι Χώροι, Δευτερεύουσες οδοί
16. Δήμος Πλατανιά- Υπαίθριοι Χώροι , Τοπικές Οδοί
17. Δήμος Καλαμάτας- Υπαίθριοι χώροι , Τοπικές Οδοί
18. Δήμος Αμαρουσίου- Πλατεία ,Πεζόδρομοι
19. Δήμος Άργους – Πλατεία, Πεζόδρομοι.
20. Περιφέρεια Ηπείρου - Αυτοκινητόδρομοι
21. Δήμος Ρίου - Υπαίθριοι Χώροι
22. Δήμος Σερρών- Τοπικές Οδοί
23. Δήμος Κορυδαλλού- Υπαίθριοι Χώροι
24. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Σαμος – Τοπικές οδοί, Υπαίθριοι χώροι
25. Δήμος Δάφνης, Υμηττού –Πλατεία, Πεζόδρομοι
26. Δήμος Παύλου Μελά – Τοπικές οδοί
27. Δήμος Ραφήνας – Τοπικές οδοί
28. Δήμος Τυρνάβου – Τοπικές οδοί
29. Δήμος Σητείας – Τοπικές οδοί
30. Δήμος Αγίας Παρασκευής- Τοπικές οδοί
31. Δήμος Άργους ,Μυκηνών- Τοπικές οδοί
32. Δήμος Χαλκιδέων- Τοπικές οδοί
33. Δήμος Καλαμάτας- Τοπικές οδοί
34. Δήμος Ηγουμενίτσας- Τοπικές οδοί
35. Δήμος Πειραιά – Πλατεία, Πεζόδρομοι
36. Δήμος Παλαμά – Τοπικές οδοί
37. Δήμος Λέσβου – Πλατεία ,Πεζόδρομοι , Τοπικές οδοί
38. Δήμος Σικυωνίων- Τοπικές οδοί, Πεζόδρομοι.
39. Δήμος Κρωπιάς- Τοπικές οδοί
40. Δήμος Παλλήνης- Τοπικές οδοί
41. Δήμος Ιωαννίνων- Πλατείες, Τοπικές οδοί
42. Δήμος Αρταίων- Τοπικές οδοί
43. Δήμος Μεσολογγίου- Τοπικές οδοί , Πεζόδρομοι
44. Δήμος Αίγινας - Υπαίθριοι Χώροι
45. Δήμος Ρόδου – Τοπικές οδοί
46. Δήμος Άνδρου – Τοπικές Οδοί
47. Δήμος Αγίων Αναργύρων – Τοπικές οδοί
48. Βιομηχανικές περιοχές ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.– Υπαίθριοι χώροι, Τοπικές οδοί
49. Εμπορικό Κέντρο Κορίνθου Mare West - Υπαίθριοι Χώροι
50. Δήμος Ασπορπύργου/ΕΛΠΕ - Υπαίθριοι χώροι