Τμήμα Πωλήσεων Β2Β

  • Slide 1Για τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μεγάλων πελατών της, η ΚΑΥΚΑΣ έχει αναπτύξει ένα τμήμα  ACCOUNT MANAGERS, στους οποίους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση των μεγάλων πελατών της εταιρείας, καθώς και KEY ACCOUNT MANAGERS, οι οποίοι εξειδικεύονται στη διαχείριση μεγάλων δημόσιων οργανισμών και τεχνικών εταιρειών.

Σκοπός του Τμήματος Πωλήσεων Β2Β είναι η ανάπτυξη νέων πελατών, η συνεχής διερεύνηση των αναγκών των υπαρχόντων πελατών και η παρακολούθηση της ροής των λύσεων και των προϊόντων που τους προσφέρονται, στοχεύοντας στη συνεχή ενημέρωσή τους για νέες τεχνολογίες στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού.

Κύριες ομάδες πελατών του τμήματος είναι:

  • Βιομηχανίες
  • Τεχνικές εταιρείες
  • Ξενοδοχεία
  • Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Εργολάβοι ηλεκτρολογικών εργασιών
  • Εμπορικές Εταιρείες/ Αλυσίδες καταστημάτων
  • Μηχανικοί Αρχιτέκτονες Διακοσμητές