Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων Β2Β

  • Slide 1Το Τμήμα Υποστήριξης των Πωλήσεων Β2Β (Presales) της ΚΑΥΚΑΣ είναι επιφορτισμένο με την άμεση εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση ζητήσεων υλικών από τους πελάτες. Η ανταπόκριση εντός 48 ωρών στα αιτήματα των πελατών αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την άρτια εξυπηρέτηση.

Οι μηχανικοί του τμήματος είναι επιφορτισμένοι με την επιλογή τεχνικά άρτιων προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε ζήτησης καθώς και την εύρεση εναλλακτικών, αποδοτικότερων προϊόντων. Είναι υπεύθυνοι για την τεχνική και εμπορική αξιολόγηση και εν συνεχεία διεκπεραίωση των εισερχόμενων αιτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζονται στενά με τους συμβούλους  και ειδικούς του τμήματος έργων, ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη του πελάτη.

Χρησιμοποιώντας την άριστη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων (SAP, BI, CRM), εξασφαλίζουν ταχύτητα στην διεκπεραίωση των αιτημάτων των πελατών, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις ανάγκες τους.