Νέα για Επαγγελματίες

Κafkas Institute - Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Το Kafkas institute sε συνεργασία με την εταιρία ABB διοργάνωσε με επιτυχία για ακόμα μία φορά το σεμινάριο "Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εργασιών".

Στο σεμινάριο "Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εργασιών", αναλύθηκαν διεξοδικά οι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών, οι οποίες βάσει ερευνών αποτελούν επαγγελματικό πεδίο με πολύ σημαντικούς κινδύνους. Τα βασικά οφέλη που οι συμμετέχοντες αποκόμισαν, έχουν να κάνουν με την εκμάθηση ορθού χειρισμού του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως και με την πλήρη κατανόηση των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση εργασιών υπό τάση.