Νέα για Επαγγελματίες

Κafkas Institute - Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC)

Με επιτυχία διοργανώθηκε στις 13/06 στις εγκαταστάσεις μας στο Μενίδι το σεμινάριο "Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC)".

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν:

Η αρχιτεκτονική δομή, η αρχή λειτουργίας και οι βασικές αρχές προγραμματισμού ενός PLC. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις πρακτικές εφαρμογές των PLC και στα πολλαπλά πλεονεκτήματα που αυτές προσφέρουν.