Ασθενή δίκτυα-τηλεπικοινωνίες-προστασία

Οι σύγχρονες ανάγκες εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που παρέχουν στους χρήστες άμεση και αξιόπιστη οπτική και ηχητική επικοινωνία. Τα προϊόντα και οι λύσεις που εξασφαλίζουν όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, χρειάζονται προστασία από τις διακυμάνσεις της τάσης και εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας τους.

Οι επώνυμοι συνεργάτες της ΚΑΥΚΑΣ, παρέχουν την αξιοπιστία και την προηγμένη τεχνολογία που απαιτούνται για όλα τα παραπάνω.