Έργα

Μέσα σε περισσότερα από 48 χρόνια πορείας έχουμε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες, ηλεκτρολόγους, αρχιτεκτονικά γραφεία και έχουμε συμμετάσχει στην ολοκλήρωση διαφόρων έργων σε πολλούς τομείς όπως:

  • Βιομηχανίες
  • Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις
  • Εκπαιδευτικά / Πολιτιστικά Ιδρύματα
  • Επαγγελματικούς Χώρους
  • Χώρους Εστίασης
  • Εμπορικά Καταστήματα
  • Έργα Υποδομής