Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ. Με βασικό γνώμονα το τρίπτυχο «Κοινωνία – Άνθρωποι – Περιβάλλον», η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες, ενισχύοντας τη βοήθεια που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση και προάσπιση των ανθρώπων της.

Η συνεργασία της εταιρείας με το Χαμόγελο του Παιδιού, η έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος ΚΑΥΚΑΣ για τους εργαζομένους της και η ανακύκλωση των λαμπτήρων και μπαταριών που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια σε όλα τα καταστήματα, είναι μερικές από τις δράσεις που έχει υιοθετήσει η ΚΑΥΚΑΣ στα πλαίσια του αισθήματος ευθύνης και σεβασμού απέναντι στην κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.