Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ΚΑΥΚΑΣ με βασικό γνώμονα το τρίπτυχο «Κοινωνία – Άνθρωποι – Περιβάλλον. Η εταιρεία είναι μέλος της CSR Hellas και σύμφωνα με το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), δεσμεύεται να στηρίξει και να εφαρμόσει, στο πλαίσιο της επιρροής της, τις δέκα θεμελιώδεις αρχές που αφορούν: τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.