Υλικά εγκαταστάσεων

Τα υλικά εγκαταστάσεων αποτελούν τον «πυρήνα» μια ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η ΚΑΥΚΑΣ σας προμηθεύει με τα πιο αξιόπιστα και λειτουργικά υλικά από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου.

Τα κυριότερα προϊόντα είναι τα υλικά ράγας που ασφαλίζουν και ελέγχουν μια εγκατάσταση, τα υλικά όδευσης που οδηγούν τις καλωδιώσεις και τα υλικά θεμελιακής γείωσης που τη θωρακίζουν.

Σε όλα τα παραπάνω, η ΚΑΥΚΑΣ σας προμηθεύει με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, η οποία καλύπτει κάθε απαίτηση και ανάγκη για κάθε χώρο.