Βραβεία & Διακρίσεις

Τα βραβεία και οι πιστοποιήσεις της εταιρείας αποτελούν επιβράβευση της μακροχρόνιας προσπάθειας όλων των ανθρώπων μας, με βασικό στόχο την επιχειρηματική αριστεία και τη δημιουργία μιας μοναδικής αγοραστικής εμπειρίας στους πελάτες της.

Με γνώμονα την επιτυχημένη πορεία της, η εταιρεία έχει αρκετές διακρίσεις στο ενεργητικό της, οι οποίες αποτελούν βασικό κίνητρο για να συνεχίσει να αναπτύσσεται υπηρετώντας τις εταιρικές της αξίες και το όραμα να παραμείνει η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών της.