Διεθνώς Πιστοποιημένα Προϊόντα

Η κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων από την ΚΑΥΚΑΣ συμμορφώνεται πάντα με τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα ασφάλειας για τους χρήστες, το κοινό, τις προδιαγραφές της ΔΕΗ αλλά και τις ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά των απαιτήσεων, αποτυπώνονται στο τελικό προϊόν και στα έντυπα που το συνοδεύουν. Συγκεκριμένα, σε όλα τα στάδια παραγωγής ηλεκτρικών πινάκων η ΚΑΥΚΑΣ εφαρμόζει ποιοτικούς ελέγχους ενώ κατά την παράδοση οι ηλεκτρικοί πίνακες συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιμών και από τα πλήρη αναλυτικά τριγραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια. Παράλληλα οι πιστοποιήσεις-συνεργασίες με καταξιωμένους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των παραγόμενων ηλεκτρικών πινάκων.