Δραστηριότητα & Εξειδικευμένες Λύσεις

  • Slide 1
  • Slide 2

Με γνώμονα την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών και τη συνεχή βελτίωση της προσφερόμενης αγοραστικής τους εμπειρίας, η ΚΑΥΚΑΣ έχει επενδύσει στις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. ΕΚΤΕΤΆΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΩΝ
Διαθέτει 63 υπερσύγχρονα σημεία πώλησης στην Ελλάδα και 2 στην Κύπρο, με περισσότερους από 580 εξειδικευμένους συμβούλους πώλησης που εκπαιδεύονται συστηματικά στις τάσεις της αγοράς, στα νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνικές πωλήσεων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης. Η παρουσία της σε όλη την Ελλάδα παρέχει τη δυνατότητα στήριξης των πελατών της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση ενώ η μεγάλη γκάμα των προϊόντων που διαθέτει την καθιστά ως «one stop shop», με δυνατότητα κάλυψης πολλαπλών αναγκών.

2. ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ LOGISTICS CENTER
Με στόχο την άμεση κάλυψη αναγκών των πελατών της, η ΚΑΥΚΑΣ πέρα από τον στόλο των αυτοκινήτων και τη δύναμη των καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών της μέσω του Logistics Center στον Ασπρόπυργο-Αττικής.

3. ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΆΛΩΝ Β2Β ΠΕΛΆΤΩΝ

Tο τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Β2Β Πελατών & Έργων αξιολογεί τις τεχνολογικές προκλήσεις σε υπάρχουσες και νέες αγορές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον Β2Β πελάτη της ΚΑΥΚΑΣ. Μέσα από υπεύθυνες επιχειρησιακές πρακτικές, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συνδυάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την ευελιξία και την ευκολία στην εφαρμογή για τον εγκαταστάτη, τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης για τον επενδυτή και τη λειτουργική αξιοπιστία της εγκατάστασης για τον χρήστη.

Ομάδες ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών προσεγγίζουν τις ανάγκες των πελάτων σε 3 άξονες:

  • Την επικέντρωση στην κάλυψη αναγκών που έχουν μεγάλοι πελάτες/χρήστες ηλεκτρολογικού υλικού.
  • Την υποστήριξη μεγάλων έργων που απαιτούν τη διερεύνηση και την ανάπτυξη συνολικών λύσεων κατά την προδιαγραφή, την υλοποίηση και την ολοκλήρωσή του.
  • Την εστίαση σε υποστήριξη έργων σε συγκεκριμένες αγορές όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, η ναυτιλία και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.