Εμπειρία και Τεχνογνωσία

Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων διαθέτει όλη την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε έργου, αναλαμβάνοντας έργα διαφόρων κλάδων όπως της βιομηχανίας, των αεροδρομίων κ.λ.π. Ταυτόχρονα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ακόμα και στη φάση της προδιαγραφής/μελέτης, βοηθώντας τόσο στον οικονομικό σχεδιασμό των νέων συστημάτων όσο και στην τροποποίηση ή αναβάθμιση υφιστάμενων. Η ΚΑΥΚΑΣ δίνοντας βαρύτητα στην εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της στελεχώνει το τμήμα κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων πάντα με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό ενώ παράλληλα επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των ανθρώπων της στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.