Φως και Ίντερνετ θα φέρνουν οι στύλοι των πόλεων

Η Ericsson και η Royal Philips ανακοίνωσαν από το βήμα του διεθνούς συνεδρίου της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας στην Βαρκελώνη MWC 2014 ότι ξεκινούν από κοινού ένα νέο, καινοτόμο πρότυπο «συνδεδεμένου ηλεκτροφωτισμού LED». Μαζί θα λύσουμε, λένε, δύο από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις: πώς να παρέχουν στους πολίτες καλύτερη ποιότητα δικτύου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές καθώς και δημόσιο φωτισμό υψηλής ποιότητας, ενεργειακά αποδοτικό.

Η Philips και Ericsson συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της κινητής συνδεσιμότητας και του φωτισμού LED σε ένα πρότυπο «υπηρεσίας φωτισμού» για αστικές περιοχές. Για να υιοθετηθεί η νέα τεχνολογία οι αρχές των πόλεων καλούνται να συνεργαστούν με τους παρόχους δικτυακών υπηρεσιών για να ενσωματώσουν υποδομές ευρυζωνικότητας στους στύλους του δημόσιου δικτύου ηλεκτροφωτισμού.Η Philips θα προσφέρει στις πόλεις στύλους φωτισμού τεχνολογίας LED, στους οποίους θα μπορεί να ενσωματωθεί ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός της Ericsson. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που συνεργάζονται με την Ericsson σε επίπεδο ευρυζωνικών υποδομών, θα μπορούν να νοικιάσουν χώρο σε αυτούς τους στύλους. Με αυτό τον τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πολίτες βελτιωμένη κάλυψη και χωρητικότητα δεδομένων και συνολικά καλύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο αυτό επιταχύνει τους χρόνους αποπληρωμής για τις αστικές υποδομές, κάνοντας πιο προσιτές τις αρχικές δαπάνες για την εγκατάσταση και τη διαχείριση αυτών των συστημάτων και μειώνοντας την επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της πόλης, υποστηρίζουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες απευθυνόμενες προφανώς στις αρμόδιες αρχές των πόλεων.

Η Philips υποστηρίζει πως ο ηλεκτροφωτισμός LED παράγει 50%-70% εξοικονόμηση ενέργειας και είναι ως και 80% πιο οικονομικός όταν συνδυάζεται με έξυπνα συστήματα ελέγχου (επικαλείται για αυτό έρευνα που διεξήχθη από το Climate Group σε 12 από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου). Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι πολίτες προτιμούν το λευκό φως του φωτισμού LED, το οποίο δημιουργεί ένα αυξημένο αίσθημα ασφάλειας και παρέχει καλύτερη ορατότητα από το πορτοκαλί φως των παραδοσιακών συστημάτων υψηλής πίεσης νατρίου.

Ο Hans Vestberg, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson, είπε: «Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ και των συνεργασιών καταλήξαμε σε μια εξαιρετική λύση για την έντονη αστικοποίηση. Οι πληθυσμοί των πόλεων αυξάνονται κατά 7.500 άτομα ανά ώρα αλλά ο κόσμος μας δεν επεκτείνεται γεωγραφικά. Εξάλλου, έρευνα του ConsumerLab της Ericsson έδειξε ότι η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο είναι ένας από τους πέντε βασικούς παράγοντες ικανοποίησης από τη ζωή στην πόλη. Η λύση Zero Site είναι ακριβώς το είδος της καινοτομίας που θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινό, ένα επιπλέον εφόδιο για την επιτυχία της Διαδικτυωμένης Κοινωνίας».

Ο Frans van Houten, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Philips, είπε: «Το νέο πρότυπο συνδεδεμένου ηλεκτροφωτισμού LED είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς φέρνουμε το διαδίκτυο στα καθημερινά πράγματα και αναδεικνύει τις δυνατότητες του φωτός πέρα από το φωτισμό. Προσφέρουμε τον φωτισμό ως υπηρεσία που κλιμακώνεται ανάλογα με τις ανάγκες μιας πόλης και επιτρέπει στις αρχές να προσφέρουν στους πολίτες ένα πιο συνδεδεμένο, ενεργειακά αποδοτικό και ασφαλέστερο αστικό περιβάλλον, διατηρώντας τους υφιστάμενους προϋπολογισμούς και βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο».

Για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες για κάλυψη και χωρητικότητα, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα και την πυκνότητα των υποδομών τους και να προσθέσουν περισσότερες ραδιοκυψέλες σε πυκνοδομημένες περιοχές. Ο νέος συνδεδεμένος στύλος φωτισμού, στεγάζει τις μικρές κυψέλες της Ericsson και προσφέρει στους παρόχους νέες δυνατότητες όσον αφορά την ιδανική τοποθεσία εγκατάστασης και επιτρέπει την ενεργοποίηση ευρυζωνικής τεχνολογίας σε περιοχές που μέχρι πρότινος δεν ήταν εφικτό – παράγοντας που χαρακτηρίζεται βασικός για την εξέλιξη ετερογενών δικτύων.

Τα σχετικά στοιχεία που δίνουν οι εταιρείες είναι:

  •     Οι πληθυσμοί των πόλεων αυξάνονται κατά 7.500 κατοίκους ανά ώρα. Ο όγκος των διακινούμενων δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών αναμένεται να δεκαπλασιαστεί μέχρι το 2019. Έτσι, βλέπουμς πως αυξάνεται αφενός η ανάγκη για αποδοτικό φωτισμό, αφετέρου για μεγαλύτερη χωρητικότητα και κάλυψη από τα αστικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
  •     Όπως ισχυρίζονται, το νέο μοντέλο συνδεδεμένου ηλεκτροφωτισμού λύνει δύο προβλήματα ταυτόχρονα: αφενός προσφέρει στις αρχές των πόλεων ένα πρωτοποριακό και οικονομικό τρόπο για ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED επόμενης γενιάς που ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αειφορία, αφετέρου επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύων να προσφέρουν βελτιωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές σε ολόκληρη την πόλη.
  •     Οι, επονομαζόμενες από την Ericsson, "Zero Site" λύσεις συνδεδεμένου ηλεκτροφωτισμού ενσωματώνουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε στύλους φωτισμού, επιτρέποντας στους παρόχους να βελτιώσουν τις επιδόσεις των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μειώνοντας παράλληλα την αταξία της πόλης.
  •     Οι πολίτες θα επωφεληθούν από βελτιωμένη κάλυψη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, γρηγορότερη διακίνηση δεδομένων και περισσότερη ασφάλεια με πιο φωτεινούς δρόμους.

in.gr