Νέο βαφείο EXALCO

Το νέο σύγχρονο βαφείο της EXALCO στεγάζεται στις καινούριες κτιριακές εγκαταστάσεις 4.500 τετραγωνικών μέτρων, στο εργοστάσιο Κουλουρίου Λάρισας. Από την αρχή του έργου σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών και τον επικεφαλής παραγωγής που είχε αναλάβει την υλοποίηση του, δώσαμε λύσεις, με το κατασκευαστικό πινάκων, το τμήμα φωτισμού και το τμήμα βιομηχανίας με συνεχής καθοδήγηση καθ’ όλη την εξέλιξη του project.

Οι προκλήσεις του έργου

Η EXALCO, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Θεσσαλίας, είχε υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές, καθώς και στενά χρονοδιαγράμματα παράδοσης του έργου. Πρόκληση αποτέλεσε ο σχεδιασμός και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου και τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρολογικού-φωτιστικού συστήματος που θα εξασφάλιζε την άριστη λειτουργία των εγκαταστάσεων ενώ θα ενίσχυε παράλληλα την οπτική άνεση και ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης, άλλη μία δοκιμασία που κληθήκαμε να πετύχουμε ήταν ο σωστός και έγκαιρος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων (presales, industry, lighting, MV & LV panel building και κατάστημα Λάρισας).Από το όραμα στον σχεδιασμό

Η EXALCO βασίστηκε στην τεχνογνωσία μας για την επιλογή των τελικών λύσεων. Το σχέδιο φωτισμού δημιουργήθηκε βασιζόμενοι σε αρχείο AutoCAD με ακριβείς θέσεις και ύψη μηχανημάτων, ενώ πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη φωτοτεχνική μελέτη βάσει πραγματικών συνθηκών, η οποία και υλοποιήθηκε. Για την κατασκευή των πινάκων υπήρχε συνεχή επικοινωνία του BU (business unit) με τους τελικούς χρήστες καθώς προέκυψε custom-made λύση, που καλύπτει όλες τις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές ανάγκες, συνδυάζοντας ποιότητα κατασκευής και παράδοση εντός χρονοδιαγράμματος.