Οικονομικά Δεδομένα

Από το 2004 η ΚΑΥΚΑΣ έχει εδραιωθεί στην πρώτη θέση της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν την ανοδική της πορεία όλα αυτά τα χρόνια και την επαλήθευση των σωστών επιλογών-επενδύσεών της προς όφελος των ανθρώπων της, των πελατών της καθώς και -εν τέλει- της ελληνικής οικονομίας.

>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε 2018