Όραμα & Αξίες


Ο ρόλος της ΚΑΥΚΑΣ είναι να αποτελεί το συνδετικό κρίκο που θα διαχειρίζεται με καινοτόμο τρόπο, προϊόντα ώριμης τεχνολογίας των προμηθευτών της, μετασχηματίζοντας τα σε προσιτές λύσεις για τις καθημερινές ανάγκες όλων των πελατών της, προσφέροντας ασφάλεια, άνεση και εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Η αποστολή μας είναι να αποτελούμε το Σημείο Αναφοράς επαγγελματιών και καταναλωτών για τις πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργικότητας και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρμογή.
OI AΞΙΕΣ ΜΑΣΕνεργούμε με σεβασμό και ανυποχώρητη ακεραιότητα εντός και εκτός εταιρείας.Υπηρετούμε με πάθος τον πελάτη μας.Εμπιστευόμαστε το συνάδελφό μας και δεσμευόμαστε στην επιτυχία του.Αναζητούμε τη συνεχή βελτίωση σε ό,τι κάνουμε.


Οραματιζόμαστε μια εταιρεία – πρότυπο για το ήθος, το πάθος, την ομαδικότητα και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων μας.