Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης ιστοσελίδας της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας corporate.kafkas.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (στο εξής η “εταιρεία”) και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
Για την ακρίβεια των περιεχομένων της ιστοσελίδας έχει καταβληθεί από την εταιρεία κάθε προσπάθεια. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλες ανεπίγνωστες ανακρίβειες.
Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας ενημερώνονται τακτικά, υπάρχει όμως ενδεχόμενο μεταξύ των φάσεων των ενημερώσεων να προκύψουν λάθη ή ανακρίβειες. Τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις της ιστοσελίδας διορθώνονται από την εταιρεία όποτε εντοπίζονται.
Οι επισκέπτες και οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρονται με δική τους ευθύνη και πρωτοβουλία. Επίσης, αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των τυχόν παρεχομένων πληροφοριών από τρίτες πηγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας επωνυμία, λογότυπο κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η τροποποίηση, δημοσίευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, ή με άλλον τρόπο χρήση, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς προηγούμενα να έχει δοθεί ρητή και γραπτή άδεια της εταιρείας, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.
Το περιεχόμενο διατίθεται στους επισκέπτες και χρήστες/μέλη της της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται προς τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.  
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, συνεργατών ή άλλων οργανισμών, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και τα αντίστοιχα σήματα ή λογότυπα αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα corporate.kafkas.gr,  είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά δεδομένα σας που αφορούν: όνομα, επίθετο επάγγελμα, εταιρεία, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ. Έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες ή να διεκπεραιώσουμε τυχόν αιτήματα σας.
Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα μας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές, την επικοινωνία και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας.  
Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας έχει παρθεί από την εταιρεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται σε συνεργαζόμενες με την εταιρεία επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση υπηρεσίας μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο   
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οι τυχόν τροποποιήσεις τους καθώς και η χρήση της παρούσας  ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω απορία ή διευκρίνηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:  
να μπει email επικοινωνήστε ή και τηλέφωνο επικοινωνίας.  

© Copyright 2013, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.