Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2026 ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η στρατηγική ESG 2030 της ΚΑΥΚΑΣ αποτελείται από 2 στρατηγικούς πυλώνες, μαζί με ισχυρούς στόχους και εσωτερικές στρατηγικές προτεραιότητες που θα καθοδηγήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Μαζί, διαμορφώνουμε ένα θετικό, πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον!ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προώθηση πράσινων λύσεων, με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος

  • >50% των εσόδων από πράσινα προϊόντα έως το 2030.
  • Μείωση των εκπομπών scope 1 & 2 κατά 50%, σε σύγκριση με το 2022, έως το 2030.
  • Αξιολόγηση των 20 κορυφαίων προμηθευτών μας με βάση τα κριτήρια ESG έως το 2026.


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Ενίσχυση ενός περιβάλλοντος εργασίας με αυτοπεποίθηση, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευημερία των κοινοτήτων

  • Διατήρηση ποσοστού ικανοποίησης των εργαζομένων >80% έως το 2026.
  • Προώθηση μιας κουλτούρας διαφορετικότητας και ισότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό μας έως το 2026.
  • Ανάπτυξη στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας έως το 2030.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Καθορισμός προτεραιοτήτων βιωσιμότητας για την προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας έως το 2026

  • Ανάπτυξη σχεδίου ευημερίας των εργαζομένων.
  • Συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε συγκεκριμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης.
  • Καθιέρωση πολιτικών δεοντολογίας και ακεραιότητας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ESG

Το 2022, η ΚΑΥΚΑΣ πραγματοποίησε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση σε τρεις βασικούς πυλώνες: το περιβάλλον, την κοινωνική στήριξη και τη διακυβέρνηση.

Δείτε τις δράσεις μας αναλυτικά στο PDF