Νέα

“Αν δε μετρήσεις κάτι...δεν μπορείς να το βελτιώσεις”

01/04/2013

“Αν δε μετρήσεις κάτι...δεν μπορείς να το βελτιώσεις”

Η εταιρεία μας στα πλαίσια των δράσεών της στον τομέα «Energy Efficiency» εμπλουτίζει τις προσφερόμενες λύσεις της με την προσθήκη της υπηρεσίας «Απομακρυσμένη παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες» («Energy Performance Monitoring & Consultancy»). Η εν λόγω υπηρεσία διατίθεται πλέον από την εταιρεία Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία λογισμικού Intelen Services Ltd (Information & Communication Technology).

Καθώς το ενεργειακό κόστος έχει ήδη καταστεί προβληματικό για πολλές επιχειρήσεις, κτίρια αλλά και ιδιωτικές κατοικίες, ανακύπτει επιτακτική η ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση. Και επειδή η ενεργειακή αναβάθμιση ξεκινάει πάντα από ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, η εταιρεία μας πιστή στο όραμα της να υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις, προσφέρει την υπηρεσία («Energy Performance Monitoring & Consultancy»).

Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε βιομηχανίες, κτίρια γραφείων, αλυσίδες καταστημάτων, εμπορικά κτίρια, πολυκαταστήματα και πάσης φύσεως χώρους και επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επέμβουν στοχευμένα στη μείωση του κόστους λειτουργίας τους αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Πρόκειται για μια πλήρη λύση ενεργειακής αναβάθμισης, η οποία ξεκινάει από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης εξοπλισμού, συνεχίζει με την καταγραφή και ανάλυση των καταναλώσεων και ολοκληρώνεται με την παροχή συμβουλών για στοχευμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Οι δράσεις αυτές είναι κυκλικές καθώς μέσω της παρακολούθησης εντοπίζονται συνεχώς τα αποδοτικότερα σημεία επέμβασης.


Πιο συγκεκριμένα, η προσφερόμενη υπηρεσία «Energy Performance Monitoring & Consultancy» περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους υπηρεσίες:

  • Ενεργειακή καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (energy audit)
  • Δημιουργία online λογαριασμού και παρακολούθηση κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο (Building Process Application)
  • Μέτρηση και ανάλυση καταναλισκόμενης ενέργειας (Energy monitoring & Analysis)
  • Δημιουργία και αυτόματη αποστολή ενεργειακών αναφορών (Energy Efficiency Reports)
  • Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (Intervention report)


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε, Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 55 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΝΕΑ ΑΓΡΙΛΕΖΑ
Τηλ : 210-2448813 Fax : 210-2448889