Νέα

Απονομή δώρων στο κατάστημα Ρεθύμνου

27/02/2014Οι νικητές που έλαβαν μέρος στην κλήρωση για 1 i-pad, 1 mini i-pad και 10 σεμινάρια Kafkas Institute με τίτλο «Νέα ΥΔΕ & Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου», παρέλαβαν στις 26 Φεβρουαρίου τα δώρα τους από το κατάστημα του Ρεθύμνου. Όλοι οι συμμετέχοντες παρέλαβαν δωρεάν και μια φόρμα εργασίας.

iPad
Κωστάκης Χρήστος           

iPad mini
Τσιλεδάκης Ιωάννης
               
Σεμινάριο Kafkas Institute «Νέα ΥΔΕ & Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου»
Δαφνομήλης  Γεώργιος          
Περακάκης  Γεώργιος             
Καλλιτσουνάκης Μανώλης     
Μπαρμπουδάκης Λευτέρης   
Μικεδάκης Γεώργιος              
Γούλος Γεώργιος                     
Βάθης Μάρκος                       
Λίτινας Ελευθέριος                 
Χαρκιανάκης Εμμανουήλ       
Κακαμπούρας Ανδρέας