Νέα

Δώρο ζωής για τους ανθρώπους μας!

15/05/2013

Δώρο ζωής για τους ανθρώπους μας!

Στις 15/05 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αιμοδοσία των ανθρώπων μας, για τις ανάγκες της Τράπεζας Αίματος ΚΑΥΚΑΣ!