Νέα

Ένταξη της ΚΑΥΚΑΣ στη FEGIME

01/01/2013

Ένταξη της ΚΑΥΚΑΣ στη FEGIME 

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. από 1/1/2013 εντάσσεται ως ισότιμο μέλος στον πανευρωπαϊκό όμιλο αγορών και marketing FEGIME. 

Ο όμιλος FEGIME δραστηριοποιείται σε 16 χώρες στην Ευρώπη με 177 εταιρείες μέλη και περίπου 870 καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού, με τις εκτιμώμενες συνολικές ετήσιες πωλήσεις των μελών της για το 2012 να υπερβαίνουν τα 4,3 δις ευρώ.

Οι βασικοί σκοποί του ομίλου FEGIME είναι αφενός η ανταλλαγή αρίστων πρακτικών (best practices exchange) και τεχνογνωσίας (know – how) μεταξύ των μελών και αφετέρου η βελτίωση της σχέσης των εμπόρων μελών με τους πλέον αξιόλογους προμηθευτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το δεύτερο, ο όμιλος FEGIME σε στενή συνεργασία με τους 21 προτιμητέους προμηθευτές (preferred suppliers) σχεδιάζει ενέργειες πωλήσεων και προώθησης προς τελικούς χρήστες προς όφελος όλης της αλυσίδας διακίνησης προϊόντων και λύσεων.

Για τους πελάτες μας, η συνεργασία μας με τη FEGIME σημαίνει ενίσχυση των δυνατοτήτων τους για αγορά value for money προϊόντων ενώ για το προσωπικό μας, περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης σε τεχνογνωσία αγορών και συστημάτων διαχείρισης και προώθησης των προϊόντων μας.

Είμαστε υπερήφανοι που σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις, η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. εκπλήρωσε τις υψηλές προδιαγραφές και τα υψηλά κριτήρια ένταξης σε έναν οργανισμό τόσο υψηλού επιπέδου.