Νέα

Επίσκεψη ΚΑΥΚΑΣ στα Headquarter της Panduit - 31/07/2016

Επίσκεψη ΚΑΥΚΑΣ στα Headquarter της Panduit

31/07/2016

Την περίοδο 16-22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών της Καυκάς και της Panduit στα headquarter της Panduit στο Tinley Park στο Chicago. Πραγματοποιήθηκε τεχνολογική ενημέρωση όπου έλαβε χώρα στα εργαστήρια R&D, fiber optic & thermal lab. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε πλoύσια συζήτηση για την ανάπτυξη λύσεων με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των κέντρων δεδομένων και της αγοράς ICT όπως εφαρμογές 40 και 100 GB, Containment , DCIM καθώς επίσης απαιτήσεις PoE++ και λύσεων Cat8. Τέλος αποφασίστηκε η χάραξη κοινής στρατηγικής για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή σε διοικητικό επίπεδο, παρουσία και των διευθυντών όλων των επιμέρους τμημάτων