Νέα

Έρευνα Stat Bank 2013 - η ΚΑΥΚΑΣ στις 300 πιο κερδοφόρες εταιρείες

05/06/2013

Στα πλαίσια της έρευνας της Stat Bank του 2013 για το ελληνικό εμπόριο και τη βιομηχανία, η ΚΑΥΚΑΣ βρέθηκε ανάμεσα στις 300 πιο κερδοφόρες εταιρείες, αψηφώντας την ύφεση της αγοράς και συγκαταλέχθηκε στα «διαμάντια» του ελληνικού εμπορίου και της βιομηχανίας.

Η έρευνα της Stat Bank περιελάμβανε επιχειρήσεις οι οποίες παρά τις δυσκολίες της αγοράς, κινούνταν σε αναπτυξιακή τροχιά, υλοποιούσαν σημαντικά επενδυτικά σχέδια και βελτίωναν ταυτόχρονα τη χρηματο-οικονομική τους διάρθρωση. Η έρευνα έγινε ανάμεσα στις 7.000 μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την σημαντικότητα της διάκρισης για την ΚΑΥΚΑΣ στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού.