Νέα

H HAGER Hellas και η ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δίπλα στην Πυροσβεστική Ακαδημία Κηφισιάς

Την τεχνική αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του τριώροφου κτιρίου που φιλοξενεί την Πυροσβεστική Ακαδημία της Κηφισιάς, ολοκλήρωσαν η HAGER Hellas και η ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. Οι δύο εταιρείες σχεδίασαν, κατασκεύασαν και προσέφεραν τρεις σύγχρονους ηλεκτρικούς πίνακες, οι οποίοι θα ενισχύσουν την αποτελεσματική λειτουργία της Ακαδημίας. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους δράσης, οι δύο εταιρείες συμβάλλουν με την υποδομή και την εμπειρία τους στην ουσιαστική αναβάθμιση της σημαντικής υπηρεσίας, δεδομένων των πυρκαγιών που μαστίζουν τη χώρα μας.

Για τη δημιουργία των πινάκων και την επιλογή των υλικών (προστασίας και ελέγχου), δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση του απαιτούμενου χώρου, στη λειτουργική βελτίωση των εγκαταστάσεων και αλλά και στην τεχνολογική ανάπτυξη, καλύπτοντας απολύτως τις ανάγκες του έργου σε συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο της Ακαδημίας.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κ. Σπυρίδων Πέτρου, δήλωσε σχετικά: «Θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες της διοίκησης της Ακαδημίας μας για αυτή την σπουδαία προσφορά της Hager Hellas και της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. Πρόκειται για μία ιδιωτική πρωτοβουλία που ενισχύει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας για να προσφέρουμε τα μέγιστα στο δύσκολο έργο μας. Αποτελεί μία σημαντική συνεισφορά και πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από δύο κορυφαίες στο χώρο τους εταιρείες. Μακάρι η σημαντική αυτή προσφορά να βρει και άλλους μιμητές όχι μόνο στην υπηρεσία μας, αλλά και σε άλλες δομές του ευαίσθητου τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των συμπολιτών μας».