Νέα

Η ΚΑΥΚΑΣ υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας και ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης των εργαζομένων

17/09/2021

Η ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και δείχνει έμπρακτο σεβασμό στην μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου.

Με σύνθημα «Αγκαλιάζουμε τη Διαφορετικότητα» η ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. υπέγραψε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 τη Χάρτα Διαφορετικότητας, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προάσπιση της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον.

Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από τον κ. Νίκο Καυκά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του τρόπου σκέψης και κουλτούρας που διαπνέει την ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., δείχνοντας στην πράξη σεβασμό στην μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, χρώματος, φυλής, παθήσεων, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού και, οτιδήποτε άλλο, καθιστά ένα πρόσωπο «μοναδικό».

Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας σε συνεργασία με τον φορέα Diversity Charter, σηματοδοτεί χτην ηθική δέσμευση της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. να σέβεται και να προωθεί τη διαφορετικότητα μέσα στον εργασιακό της χώρο, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες ενημέρωσης των εργαζομένων για τους πυλώνες και τις αξίες της διαφορετικότητας, καθώς και τρόπους προώθησης και διαχείρισής της μέσα από βέλτιστες πρακτικές.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Χαρτών Διαφορετικότητας καλύπτει πλέον 26 εθνικούς Χάρτες Διαφορετικότητας, που εκπροσωπούν περισσότερους από 12.000 υπογράφοντες οργανισμούς και περισσότερους από 16 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Στόχος της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., είναι να προάγονται τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε εργαζόμενου, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η δημιουργία ενός ποικιλόμορφου και χωρίς διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος, έχοντας στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας την πανανθρώπινη και ουσιώδη αρχή

«Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι μοναδικοί!»