Νέα

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στα εγκαίνια του Αυτόνομου Ηλιακού Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του ΑΕΙ Πει

12/03/2015

Η ΚΑΥΚΑΣ στηρίζοντας ενεργά τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με θέμα «Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα με Καθαρά Οχήματα: Προοπτικές».

Στο πλαίσιο των εργασιών της ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015, στο συνεδριακό κέντρο του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, εγκαινιάστηκε ο πρώτος αυτόνομος ηλιακός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα επιτήρησης των ενεργειακών δεδομένων του σταθμού μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης ενέργειας, χαράζοντας με αυτό τον τρόπο το δρόμο της εξέλιξης και ενίσχυσης των υποδομών στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Με συμμετοχή μελών από την Ακαδημαϊκή κοινότητα, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της Πολιτείας και εταιρειών, συζητήθηκε η δυνατότητα προώθησης της τεχνολογίας, καθώς και η προοπτική ανάδειξης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.Στο πλαίσιο των τοποθετήσεων των εκπροσώπων των εταιρειών, οι οποίες συμμετείχαν στην προσπάθεια του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του αυτόνομου ηλιακού σταθμού φόρτισης, ο κ. Π. Καμπισιούλης, Energy Solutions & Industry Manager της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., παρουσίασε την ολοκληρωμένη παλέτα προϊόντων και συστημάτων της εταιρείας. Επιπλέον, μέσα από παραδείγματα εφαρμογών ανέδειξε τη δυνατότητα των ολοκληρωμένων λύσεων για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και το ευρύ πεδίο εφαρμογών αποθήκευσης ενέργειας.Ο κ. Π. Καμπισιούλης έδωσε έμφαση στη μεθοδολογία που ακολουθεί η ΚΑΥΚΑΣ σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως η δυναμική καταγραφή και η ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων της κάθε εγκατάστασης. Κλείνοντας, επισήμανε τη σημασία συμβολής και στήριξης της ΚΑΥΚΑΣ, σε ερευνητικές προσπάθειες και ενέργειες που συνεισφέρουν καταλυτικά στην αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.