Νέα

ΚΑΥΚΑΣ - Καινοτομία στην εκπαίδευση

11/11/2014

Η ΚΑΥΚΑΣ, η κορυφαία ελληνική εταιρεία σε ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό, ενεργειακές λύσεις και βιομηχανία, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα και στα πλαίσια του νέου προγράμματος «ΚΑΥΚΑΣ καινοτομία στην εκπαίδευση» ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής και αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης, προσφέροντας σε συνεργασία με το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης επιστημονικές και πτυχιακές εργασίες στη βάση της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και της πρακτικής άσκησης σε σχετικούς κλάδους με αυτούς της δραστηριότητάς της.

Η συνεργασία της ΚΑΥΚΑΣ με το Αριστοτέλειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αφορά στην εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Δημιουργία Έξυπνων εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας υιοθετώντας και μαθαίνοντας μέσα από την ανθρώπινη συμπεριφορά». Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας σε υλικοτεχνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο στους νέους φοιτητές, οι οποίοι θα αποτελέσουν τα αυριανά ταλέντα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και των βιομηχανικών και ενεργειακών λύσεων.

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΥΚΑΣ καινοτομία στην εκπαίδευση», ανοίγεται ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο επαγγελματικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον με βασικό αποδέκτη, το νέο επιστήμονα ο οποίος με αρωγό τη γνώση και την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας θα μπορέσει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί επαγγελματικά σε κλάδους που αφορούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες στον κλάδο της ενέργειας και της βιομηχανίας.

Η ΚΑΥΚΑΣ ανοίγει το δρόμο στην εκπαίδευση και σε συνεργασία με δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς αναλαμβάνει δράση για τους επαγγελματίες του αύριο.