Νέα

ΚΑΥΚΑΣ ΜΑΖΙ – Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

29/05/2020

Ανακαινίζω ένα σχολείο

Η ΚΑΥΚΑΣ συνεχίζει το έργο της, υλοποιώντας το πρόγραμμα προσφοράς & εγκατάστασης υλικοτεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία της Ελλάδας με τίτλο: «Ανακαινίζω ένα σχολείο».
Μέχρι στιγμής έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 40 σχολεία πανελλαδικά. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των σχολείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή που υστερούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, παρέχοντάς τους σύγχρονα και απαραίτητα μέσα.

Μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στους παρακάτω εκπαιδευτικούς οργανισμούς:

- Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
- 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου

Η ΚΑΥΚΑΣ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνεται για τις ανάγκες των σχολείων και καλύπτει εκείνα τα οποία δεν έχουν τους πόρους να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα μέσα για τη διευκόλυνση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.