Νέα

ΚΑΥΚΑΣ - PANDUIT ICT

08/01/2016

Η ΚΑΥΚΑΣ, στο πλαίσιο της πολυετούς επιτυχημένης στρατηγικής συνεργασίας με την Panduit στον τομέα ICT, ανακοινώνει την επέκταση των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων σε στοχευμένες αγορές της ευρύτερης περιοχής της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Η έμπειρη ομάδα μηχανικών της ΚΑΥΚΑΣ, προσανατολισμένη σε πρακτικές προστιθέμενης αξίας, παρακολουθεί διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ευρεία παλέτα προϊόντων και συστημάτων της Panduit, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία διαχείρισης ολοκληρωμένων λύσεων των μηχανικών της ΚΑΥΚΑΣ αποτελούν πολύτιμο συνεργάτη για λύσεις φυσικών υποδομών, κέντρων δεδομένων και ενεργειακής διαχείρισης.

Ο κ. Παναγιώτης Βουνός, έπειτα από πολυετή πορεία στην Panduit και ειδικότερα στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης , έχει αναλάβει το τμήμα ICT της Καυκάς, με στόχο την διατήρηση και ενδυνάμωση, της ήδη επιτυχημένης επιχειρησιακής δραστηριότητας ΚΑΥΚΑΣ – Panduit , σε επίπεδο ολοκληρωμένων λύσεων και δικτύου διανομής.