Νέα

ΝΕΑ Μονάδα Κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων

22/01/2014

Η ΚΑΥΚΑΣ, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της αγοράς στη Βόρεια Ελλάδα και προκειμένου να καλύψει πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες της περιοχής, προχωρά στη δημιουργία μιας σύγχρονης Μονάδας Ηλεκτρικών Πινάκων στη Θεσσαλονίκη, στα πρότυπα της αντίστοιχης υπάρχουσας στην Αττική.

Η νέα Μονάδα Κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων θα εδρεύει στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας επί της οδού Αριστοτέλους 31, Νέα Μαγνησία. Βασικός στόχος δημιουργίας της μονάδας είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή Ηλεκτρικών Πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης, σύμφωνα με τις παγκόσμιες προδιαγραφές προτύπων, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών με άμεσους χρόνους παράδοσης και ανταγωνιστικές τιμές.

Η ίδρυση της νέας Μονάδας θα συμπληρώσει την παρουσία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και θα ενισχύσει τη δυναμικότητα των δραστηριοτήτων της, με βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και την ενίσχυση της παροχής ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων. Τα τρία καταστήματα της εταιρείας και η νέα Μονάδα Κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων στην πόλη της Θεσσαλονίκης αποδεικνύουν ότι η ΚΑΥΚΑΣ επενδύει σημαντικά όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο και ενισχύει την αγορά της Βορείου Ελλάδας, δημιουργώντας 50 θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια και αξιοποιώντας σε βάθος τις δυνατότητες της περιοχής.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 31, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57008 Τ: 2310 532381 F: 2310 532380
E: pinakes@kafkas.gr