Νέα

Νέα πιστοποίηση για την ΚΑΥΚΑΣ – ISO 14001:2004

28/05/2014

Η ΚΑΥΚΑΣ πιστοποιήθηκε από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS για την περιβαλλοντική της διαχείριση κατά ISO 14001:2004, αποδεικνύοντας την ευαισθησία της για το περιβάλλον και την προστασία του.

Η ΚΑΥΚΑΣ με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, συμβάλλει συστηματικά στην προστασία του, συμμετέχοντας και ανακυκλώνοντας  από το 2008 σε συνεργασία με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Αναπτύσσοντας  ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001 σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της και αναλαμβάνοντας επιπλέον δράσεις, οδηγήθηκε στην απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης για το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και  περιβάλλοντος.

Το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση που πραγματοποιείται από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), ο χειρισμός και η διάθεση των απορριμμάτων και η κατανάλωση ενέργειας.

Η ΚΑΥΚΑΣ συνεχίζει την περιβαλλοντική δράση της και επενδύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί την έμπρακτη δέσμευσή της για συστηματική διαχείριση συστημάτων και δράσεων που βοηθούν στην προστασία των φυσικών πόρων.