Νέα

Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016
Panduit HD Flex Fiber Cabling System - 27/05/2016

Panduit HD Flex Fiber Cabling System

27/05/2016

Οι ανάγκες για Υψηλής Πυκνότητας Συστήματα
Οι συνεχείς απαιτήσεις ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων, τόσο σε επίπεδο ανάγκης μεταφοράς πληροφοριών όσο και σε πλήθος φιλοξενίας εξοπλισμού και πελατών, καθιστούν τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους, βασική προτεραιότητα. Οι απαιτήσεις υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας, οδηγεί στον πολλαπλασιασμό χρήσης οπτικών ινών για την μετάβαση από 10G Ethernet σε 40G/100GEthernet, ή από 8G Fibre channel σε 16G Fibre channel. Ο οργανισμός Forrester εκτιμά ότι το κόστος κατασκευής του κτιρίου και η φυσική ασφάλεια ενός κέντρου δεδομένων ανέρχεται στα 100$-300$/f2. Η προσθήκη νέων χώρων (εάν είναι διαθέσιμοι), έχουν συνήθως απαγορευτικό κόστος και έτσι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ανάγκη για βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.
Ένα καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών υψηλής πυκνότητας μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων σε μικρότερο εμβαδόν.

Παραδοσιακά Συστήματα Οπτικών Ινών Υψηλής Πυκνότητας
Τα παραδοσιακά συστήματα οπτικών ινών υψηλής πυκνότητας υποστηρίζουν τις απαιτήσεις των αναγκαίων θυρών, αλλά ο σχεδιασμός τους οδηγεί συνήθως σε ανεξέλεγκτες συστάδες καλωδίων, που συσσωρεύονται αδέξια, στο πίσω μέρος των οπτικών panels. Επίσης, τα οπτικά καλώδια που συσσωρεύονται στο μπροστινό και πίσω μέρος των ικριωμάτων ( racks) δυσκολεύουν την πρόσβαση στους οπτικούς συνδέσμους ή τις κασέτες με αποτέλεσμα οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση να είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Οι συστάδες των καλωδίων γίνονται ανεξέλεγκτες και η οποιαδήποτε μετακίνηση, πρόσθεση ή αλλαγή (MAC: Moves-Add- Changes) είναι σχεδόν απαγορευτική, καθώς μπορεί να προκαλέσει διακοπή σε παρακείμενα κυκλώματα. Το αποτέλεσμα είναι συχνά δαπανηρό, ειδικά σε εφαρμογές μεγάλης επιχειρησιακής κρισιμότητας όπως χρηματιστηριακές συναλλαγές, τηλεπικοινωνίες κ.α.

«Ποιο είναι το κόστος της διακοπής λειτουργίας του δικτύου»;
Με βάση σχετικές έρευνες της βιομηχανίας, το κόστος που συνήθως επικαλείται είναι $5,600 ανά λεπτό, έως και $300K ανά ώρα». (The cost of downtime, Gartner 2014). 

Με τον παραδοσιακό τρόπο αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, οι μεταβάσεις στις υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων τείνουν να γίνουν πολύ δύσκολες για την λειτουργικότητα, την αξιοπιστία και την ανάπτυξη του δικτύου. Ο σχεδιασμός τους μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για ένα συγκεκριμένο δίκτυο, χωρίς ωστόσο να παρέχει την ευελιξία της προσθήκης μελλοντικών επεκτάσεων και αλλαγών. Τα υψηλής απόδοσης κέντρα δεδομένων απαιτούν μια λύση που προσφέρει ευκολότερα MACs και ευελιξία, ώστε να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές ανάγκες για υψηλότερες ταχύτητες και όγκους δεδομένων. Tο Flex™ HD Fiber Cabling System της Panduit καλύπτει όλες τις παραπάνω απαιτήσεις.

Κάλυψη Αναγκών Υψηλής Πυκνότητας

Οι εξειδικευμένοι διαχειριστές - μηχανικοί καλούνται να παρέχουν όλο και περισσότερο υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και να ελέγχουν το κόστος, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την απόδοση των εξοπλισμών. Το σύστημα Flex™ HD Fiber Cabling επιτυγχάνει τα παραπάνω έχοντας σχεδιαστεί με στόχο να παρέχει τη βέλτιστη λειτουργικότητα και διαχείριση. Το σύστημα επιτρέπει στους τεχνικούς των κέντρων δεδομένων γρήγορες και ακίνδυνες αλλαγές, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα αναβάθμισης και την αύξηση της πυκνότητας, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Πλευρική διαχείριση καλωδίων κορμών
Η νέα σχεδίαση βάζει τέλος στην «συμφόρηση καλωδίων» που μαστίζει τα σημερινά κέντρα δεδομένων. Έτσι δημιουργείται εύκολη καλωδιακή πρόσβαση από την αριστερή και δεξιά πλευρά των οπτικών κατανεμητών και σύνδεση με τις οπτικές θύρες ή κασέτες. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί νέα καλωδίωση όποτε χρειαστεί, ακόμα και αν η πυκνότητα των καλωδίων μεγιστοποιηθεί.

Δυνατότητα πρόσβασης κασετών
Οι κασέτες μπορούν να εγκατασταθούν τόσο στο μπροστινό, όσο και στο πίσω μέρος, του κατανεμητή. Με ένα διαχωριστικό σχεδιασμό (Split-tray design), που περιγράφεται στην ακόλουθη σελίδα, ολισθαίνουν απλά μέσα και ασφαλίζονται στη θέση τους. Αυτό, όχι μόνο επιταχύνει τη συντήρηση και την ανάπτυξή τους, αλλά και βελτιώνει τις μεταβάσεις από 10G Ethernet σε 40G/100G Ethernet, όταν οι κασέτες αντικατασταθούν με panels από οπτικούς αντάπτορες.

Αξιοπιστία δικτύου για την ελαχιστοποίσηση διαταραχών σε επεμβάσεις
Διάφορες αλλαγές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το κέντρο δεδομένων διακόπτοντας την λειτουργία του, καθιστούν ζωτικής σημασίας την εκτέλεση καθημερινών ενεργειών χωρίς να διαταράσσονται τα παρακείμενα κυκλώματα.

Σχεδιασμός Split-tray

Το Flex™ HD Fiber Cabling System περέχει ένα ασφαλές και εύκολο στη διαχείριση περιβάλλον που επιτρέπει στο κέντρο δεδομένων να προσαρμοστεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ο Split-tray σχεδιασμός μας δίνει την δυνατότητα να κινούνται μόνο οι μισές από τις συνδέσεις ινών, παρέχοντας τη δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης χωρίς να επηρεάζονται γειτονικά κυκλώματα.
Οι κασέτες μπορούν να εγκατασταθούν πιέζοντας προς τα μέσα και να αφαιρεθούν τραβώντας προς τα έξω κάθετα. Αυτό επιτρέπει την εύκολη διαχείριση, χωρίς τη διατάραξη της παρακείμενης κασέτας διασυνδέσεων. Το Flex™ HD Fiber Cabling System είναι εξοπλισμένο με ένα χαρακτηριστικό σύνδεσμο MPO, που μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση καλωδιώσεων κορμού οπτικών ινών.
Οι θήκες έχουν κατάλληλο σχήμα για εύκολη εγκατάσταση με σύστημα κλειδαριών και μπορούν να τοποθετηθούν σε τρεις θέσεις: Home (κλειστό), Service (πλήρη έκταση) ή Midway (θέση MAC), απλοποιώντας τη διαχείριση σύνδεσης και πρόσβασης των κασετών.

Ευέλικτος σχεδιασμός για γρήγορη ανάπτυξη δικτύου
Η εγκατάσταση του συστήματος Flex™ HD Fiber Cabling επιτυγχάνεται από έναν μόνο τεχνικό για την ανάπτυξή του. Για παράδειγμα:

  • Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του συνδέσμου MPO είναι να επιτρέπει σε ένα ενιαίο σύστημα εγκατάστασης καλωδίων να εκτελέσει γρήγορα τις αναβαθμίσεις σε ταχύτητες δεδομένων 40G/100G Ethernet
  • Υψηλής πυκνότητας κασέτες με 72 ports LC και 72 ports MPO ανά 1 RU ( Rack Unit) επιτρέπουν τις αναβαθμίσεις των οπτικών θυρών από 10G σε 40G/100G Ethernet μέσα στο ίδιο RU.

Ένα σύστημα οπτικών καλωδίων για κέντρα δεδομένων επόμενης γενιάς
Τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης οπτικών ινών σπαταλούν πολύτιμο χρόνο προκαλώντας διακοπές λειτουργίας και εμποδίζουν την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Το Flex™ HD Fiber Cabling System αντιμετωπίζει τις σημερινές απαιτήσεις για όλο και υψηλότερα επίπεδα πυκνότητας, προσφέροντας απλοποιημένη διαχείριση, ενώ μεγιστοποιεί ταυτόχρονα την απόδοση και ελαχιστοποιεί τον χρόνο εγκατάστασης ή διακοπής λειτουργίας. Είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα οπτικών ινών που έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για να προσαρμόσει το δυναμικό κύκλο ζωής των σημερινών κέντρων δεδομένων υψηλής απόδοσης, παρέχοντας αξιοπιστία και ευκολία σε οποιαδήποτε μελλοντική επέκταση. Το Flex™ HD Fiber Cabling System ικανοποιεί τις σημερινές και κάθε είδους μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες των κέντρων δεδομένων.


HD Flex™ Components

Enclosures (Κατανεμητές)
Συρταρωτοί κατανεμητές προς τα έξω με μεταβλητή θέση για ευκολία σε MACs και δυνατότητα εγκατάστασης κασετών, οπτικών panels, συνδετήρων και οπτικών patch cords. Διατίθενται σε 4RU και 1RU με πρόσβαση από το μπροστινό και πίσω τμήμα τους.

Trunks (Κορμοί)
Προτερματισμένα καλώδια κορμών PanMPO™. Επιτρέπουν τις γρήγορες αλλαγές male – female και πολικότητας για αναβάθμισηη εγκαταστάσεων καλωδίων από 10G Ethernet σε 40G/100G Ethernet. Διατίθενται σε πολύτροπα ή μονότροπα καλώδια 12 ή 24 οπτικών ινών.

Patch Cords (Καλώδια διασύνδεσης)
Διαθέσιμα με Push-Pull LC Duplex ή MPO διασυνδέσεις, σε ποικιλία καλωδίων και τύπων ινών, για οποιαδήποτε εφαρμογή, όπως SFP & QSFP interfaces.

Fiber Adapter Panels (Κασέτες και FAPs)
Έξι νέες αρθρωτές κασέτες είναι μέρος του συστήματος, που αλλάζουν εύκολα με FAPs για μια υποδομή ινών, με σκοπό την αναβάθμιση στις υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων δικτύων.

Harnesses (Καλώδια ζώνης)
Καλώδια που διαθέτουν συνδεσιμότητα LC στο ένα άκρο και PanMPO™ στο άλλο, για την εύκολη αλλαγή της πολικότητας και του γένους male-female. Είναι διαθέσιμα σε ποικίλα configurations, τύπους ινών και εξωτερικές επενδύσεις καλωδίων.

Learn more about Panduit HD Flex Fiber Cabling System
www.panduit.com/hdflex