Νέα

PANDUIT & ΚΑΥΚΑΣ Silver Sponsors στο Συνέδριο «Layer One Greece 2015»

23/09/2015

Η ΚΑΥΚΑΣ υποστηρίζοντας ενεργά τις εξελίξεις στον τομέα των ολοκληρωμένων ICT λύσεων, συμμετέχει μαζί με την PANDUIT , ως Silver Sponsors, στο συνέδριο «Layer One Greece 2015», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, στο Metropolitan Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα.

Σήμερα η PANDUIT θεωρείται για τους τελικούς χρήστες, ένας έμπιστος συνεργάτης και σύμβουλος, στην αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων προκλήσεων στο επιχειρησιακό περιβάλλον των κέντρων δεδομένων. Η φήμη και η διάκριση που διαθέτει η PANDUIT σε θέματα ποιότητας και τεχνολογικής υπεροχής, έχει ενισχυθεί από το πρόγραμμα ecosystem of partners, μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που Ενοποιούν τη Φυσική Υποδομή και αποσκοπούν στην επίτευξη λειτουργικών και οικονομικών στόχων.

Το όραμα της ΚΑΥΚΑΣ είναι να παραμένει η αδιαμφισβήτητη επιλογή και προτίμηση των συνεργατών της, αναφορικά των ICT λύσεων, προσφέροντάς τους προστιθέμενη αξία, μέσω συνεχούς επένδυσης σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε καινοτόμες λύσεις και αξιοποιώντας ευκαιρίες που μπορούν να αναδειχθούν σε ένα ρευστό οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.


*Ορισμένες από τις ομιλίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Εγγραφείτε στο www.layerone.gr