Νέα

Στην ΚΑΥΚΑΣ αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα!

Διαφορετικές θρησκείες, φύλα, ηλικίες, χρώμα, μόρφωση, ικανότητες, σεξουαλικός προσανατολισμός, πολιτισμός. Πόσο βαρετός θα ήταν ο κόσμος αν όλα γύρω μας ήταν ίδια; Οι εικόνες της φύσης, οι εποχές, οι μέρες, τα ζώα, τα φυτά, οι άνθρωποι. Η διαφορετικότητα υπάρχει παντού.
Είναι αναγκαίο για όλους μας να κατανοήσουμε ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και φέρνει μαζί του μια μοναδική σειρά εμπειριών, απόψεων και ικανοτήτων. Αυτή η ποικιλομορφία εμπλουτίζει την ομάδα μας και μας βοηθά να επιλύουμε προκλήσεις με πιο δημιουργικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι καθώς αλληλοεπιδρούμε με τους συναδέλφους μας, είναι πιθανό να πέφτουμε θύματα προκαταλήψεων και να κάνουμε μικρά λάθη. Είναι απαραίτητο να εργαστούμε μαζί για να αναγνωρίσουμε αυτά τα σφάλματα και να τα διορθώσουμε, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον εργασίας που σέβεται και προάγει τη διαφορετικότητα.

Άλλωστε, η ΚΑΥΚΑΣ είναι ένας οργανισμός που αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του και επιδιώκει την προαγωγή της με στόχο το συνδυασμό και την αποτελεσματική αξιοποίηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου.

Οφείλουμε όλοι μας να συμπορευόμαστε με αυτές τις αξίες και να διασφαλίσουμε ότι κάθε μέλος της ομάδας μας αντιμετωπίζεται με σεβασμό και δικαιοσύνη.

Σε συνεργασία με το Diversity Charter Greece (με το οποίο η ΚΑΥΚΑΣ έχει υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας) οργανώσαμε τον Απρίλιο διά ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα, απευθυνόμενα στα middle και senior στελέχη του οργανισμού, με στόχο να εξερευνήσουμε τα θέματα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης με βάση τις προσωπικές εμπειρίες του καθένα και τις βέλτιστες πρακτικές που καλούμαστε να εφαρμόσουμε.

Οι εκπαιδευόμενοι, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά και να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανοικτή συζήτηση, την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αλληλοκατανόηση.

Αυτό το ταξίδι προς τη συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που αντικατοπτρίζει και ενισχύει την διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη!