Νέα

Συμμετοχή της ΚΑΥΚΑΣ στην εκδήλωση ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

01/04/2017

Δυναμική συμμετοχή της ΚΑΥΚΑΣ στην εκδήλωση ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ που διοργάνωσαν στην Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, το τμήμα Μακεδονίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ),

Την εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν πλήθος Στελεχών και Επαγγελματιών του κλάδου, χαιρέτισαν τόσο ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, κ. Απόστολος Αιγυπτιάδης, όσο και ο Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης του Ινστιτούτου κ. Γεώργιος Τσίκουλας, καθώς και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι αφού τόνισαν το ρόλο και τις δράσεις της ΕΕΔΕ και του Ινστιτούτου, αναφέρθηκαν στη σημασία της σωστής οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγής για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ΚΑΥΚΑΣ συμμετείχε ενεργά ως χορηγός της εκδήλωσης αλλά και με την ομιλία του κυρίου Ευστράτιου Παπαϊωάννου – LV & MV Panel Building and Units Manager, Business Development & Solutions Department της εταιρείας. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων και τις διαδικασίες ελέγχου που γίνονται στα υλικά και τελικά προϊόντα και τόνισε την σημασία απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και της τήρησης προτύπων, προδιαγραφών ασφαλείας και της σχετικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια συμμετείχε ενεργά στις ερωτήσεις που δέχτηκαν οι ομιλητές αλλά και στις γενικότερες συζητήσεις επί των θεμάτων της εκδήλωσης.