Νέα

Συμμετοχή της ΚΑΥΚΑΣ στην ημερίδα της ASHRAE

17/02/2015

Η ΚΑΥΚΑΣ στα πλαίσια στήριξης της δράσης του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE, συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις 4 Φεβρουαρίου στο Athens Ledra, με θέμα «Τεχνητός Φωτισμός Κτιρίων & Εργαλεία Σχεδιασμού Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων», με ομιλητή τον κ. Γεώργιο Αβραμίδη, Υπεύθυνο στον Τομέα Φωτισμού Αστικών Περιοχών, Δρόμων και Κτιρίων της ΚΑΥΚΑΣ.Μέσα από την εισήγηση του κ. Γεώργιου Αβραμίδη, παρουσιάστηκαν σύγχρονες τεχνολογίες για το φωτισμό κτιρίων και ζητήματα πρακτικής εφαρμογής. Πιο αναλυτικά, σκιαγραφήθηκε το σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο υλοποίησης τεχνητού φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων, με αναφορές στα ισχύοντα πρότυπα, στις διαθέσιμες τεχνολογίες, σε τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά το σχεδιασμό, αλλά και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη βιολογικές παραμέτρους, με τη δημιουργία δυναμικών σκηνών φωτισμού για λόγους θεραπείας, ευεξίας και γενικότερης άνεσης.Το θέμα του τεχνητού φωτισμού, προσεγγίστηκε μέσα από τη σκοπιά της καθημερινής πρακτικής, όπως τη διαχειρίζεται ο σχεδιαστής, ο εγκαταστάτης αλλά και ο τελικός χρήστης, μετά από τις ριζικές αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία SSL στο σχεδιασμό, τα προϊόντα και τον τρόπο εφαρμογής τους.
Η ΚΑΥΚΑΣ, με ένα τεχνικά καταρτισμένο δίκτυο συνεργατών, με συνεργασίες με πιστοποιημένους διεθνείς οργανισμούς και με εξειδίκευση σε θέματα τεχνητού φωτισμού και ενεργειακής απόδοσης, πρωτοστατεί στο χώρο και προσφέρει εκτενείς μελέτες και ολοκληρωμένες προτάσεις-λύσεις, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.