Αντιστάθμιση

  • Slide 1Οι συσκευές αντιστάθμισης παρακολουθούν διαρκώς τις καιρικές συνθήκες και την θερμοκρασία νερού του λέβητα. Προγραμματίζουν τη λειτουργία της θέρμανσης κατά την διάρκεια όλης της ημέρας, στέλνοντας τη σωστή θερμοκρασία νερού στα σώματα χωρίς να χρειάζεται κάποια επέμβαση. Έτσι ο καυστήρας δεν λειτουργεί τις ίδιες ώρες συνολικά κάθε μέρα αλλά μόνο όσες ώρες πραγματικά χρειάζεται, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία καυσίμων και θέρμανση όλη την ημέρα με σταθερή εσωτερική θερμοκρασία.

H γκάμα προϊόντων της ΚΑΥΚΑΣ, κορυφαίων εταιρειών όπως της SIEMENS, περιλαμβάνει τα εξής :

  • Αναλογικοί ελεγκτές αντιστάθμισης: Αναλογικοί ελεγκτές αντιστάθμισης με εύκολο προγραμματισμό μέσω μικροδιακοπτών και ηλεκτρομηχανικό χρονοδιακόπτη λειτουργίας. Ελέγχουν καυστήρα ή 3οδη/4οδη αναμικτική βάνα, κυκλοφορητή του κυκλώματος θέρμανσης ή και κυκλοφορητή φόρτισης του μπόιλερ.
  • Ψηφιακοί ελεγκτές αντιστάθμισης: Ψηφιακοί ελεγκτές αντιστάθμισης με περισσότερες δυνατότητες παραμετροποίησης. Ελέγχουν καυστήρα και 3οδη/4οδη αναμικτική βάνα και κυκλοφορητή του κυκλώματος θέρμανσης για 2 ή και περισσότερα ανεξάρτητα κυκλώματα θέρμανσης, Επίσης ελέγχουν κυκλοφορητή φόρτισης του μπόιλερ από τον λέβητα και κυκλοφορητή φόρτισης από ηλιακούς συλλέκτες.