Ηλεκτρικοί πίνακες

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
   

Η Μονάδα Κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων σχεδιάζει, παράγει και προσφέρει στους πελάτες του προϊόντα υψηλού επιπέδου. Οι βασικοί τύποι πινάκων που κατασκευάζονται είναι:

1.    Πίνακες  Μ.Τ,  μετασχηματιστών Ισχύος και Υποσταθμών εξωτερικών χώρων (οικίσκους)
2.    Πίνακες Χ.Τ. έως 6300 Α.
 • Διανομής  φωτισμού
 • Κινήσεως
 • Κλιματιστικών μονάδων
 • Ψυγείων
 • Γηπέδων
 • Αντλιοστασίων
 • Φωτοβολταϊκών εφαρμογών
 • Χειρισμού
 • Μεταγωγής γεννητριών
3.    Πίνακες Βιομηχανικού Αυτοματισμού
4.    Πίνακες πυκνωτών (διόρθωσης συνημιτόνου)


Οι παραπάνω κατασκευές στηρίζονται σε προϊόντα και λύσεις που προσφέρουν οι μεγαλύτερες εταιρείες όπως SCHNEIDER, LEGRAND, RITTAL, ABB, SIEMENS, HAGER, κ.α., ακολουθώντας όλα τα απαιτούμενα πρότυπα και πιστοποιητικά.